Posted by: johanzethrin | March 16, 2010

Fortfarande en del moln på himlen

Det vore oklokt att blåsa faran över, den finansiella krisen har lärt oss att förvänta sig det oförväntade. Det flesta ekonomier har återhämtat sig väl men många står på en ostabil grund. En del länder tyngs av bla en ökad skuldsättning och hög arbetslöshet som kan medföra problem innan de kan återvända till en stabil tillväxt.

Regeringar världen över har agerat med kraft för att undvika en global ekonomisk härdsmälta och många bolag i flera sektorer har utvecklats mycket väl både i Europa, USA och i Asien. Det finns en hel del kvar att göra på det regulatoriska planet och det finns ett mer och mer tydligt konsensus på att hårdare och tydligare regelverk måste införas för att undvika liknande situationer i framtiden.

Det finns mycket som talar för att vi får se positiva BNP siffror redan andra halvan 2010 alternativ första halvan 2011. Konsumtionen är stark, aktiemarknaderna återhämtar sig starkt, industriproduktionen växer igen dock kvarstår stora utmaningar. Fundamentala ojämnvikter såsom förhållandet mellan ena sidan Europa/USA och Asien har inte ens börjat behandlas. Avtrappningen av fiskala och monetära stimulansåtgärder måste ske successivt samt att den oroväckande höga arbetslösheten i princip hela västvärlden inklusive USA måste man få bukt på.

Vi är nog igenom det värsta och sannolikheten för en dubble-dip ska inte underskattas men när går solen upp på allvar får vi nog vänta ytterligare några kvartal till.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: