Posted by: johanzethrin | March 16, 2010

Dalenum – en ny spännande stadsdel

Dalénumområdet på Lidingö har en hundraårig industrihistoria med den gamla AGA-fabriken och står idag inför en omfattande förnyelse. Området ska utvecklas från tidigare industriområde till en modern och levande stadsdel med boende, service och kommersiell verksamhet. Projektet genomförs i samarbete mellan JM, Fortum och Lidingö Stad. Omvandlingen innebär att befintliga industrifastigheter tillvaratas och anpassas till dagens krav. Satsningar kommer att göras på strandpromenad, konstgräs plan för fotboll (yippiie) idrottshall, gångstråk och parker.

De befintliga byggnaderna som ska finnas kvar är av murat tegel och har en nationalromantisk arkitekturstil från 1910-talet. De lite senare byggnaderna präglas av en mer rationalistisk byggnadsstil med verkstadsblock med amerikanska och tyska förebilder. Sjövillan som byggdes som tjänstemannamatsal har en klassisk 1950-tals karaktär.

Det ska bli mycket intressant att följa denna nya stadsdels utformning, viktigt är att bevara den historiska karaktären och samtidigt skapa ett attraktivt boende och arbetsmiljö. Läget är fantastiskt och alla förutsättningar för att en ny intressant stadsdel växer fram på Lidingös södra strand, jag följer utvecklingen med spänning.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: